امیرعلی نفس مامان وبابا

1

حساب بانکی

چندروزپیش یه حساب بانکی برای پسرم بازکردم(مسکن جوانان)که بایدماهیانه موجودیشوافزایش بدم.انشالله وقتی بزرگ شدبدردش بخوره ...
30 دی 1390

16ماهگی

امیرعلی گلم بایدمامانیوببخشی که دوربه دوربه وبلاگت سرمیزنم آخه قراره اسباب کشی کنیم دارم جمع وجورمیکنم زیادوقت ندارم پسرگلم وارد16ماهگیش شدمبارکت باشه عزیزم عزیزمامان یک هفته هست که سرماخورده وتب داشت لثه هاشم خیلیییی ورم کرده وقرمزشده فکرکنم میخواددندون درآره ولی کی خدامیدونه چون الان نزدیک دوسه هفته میشه که لثه هاش اینجوریه انشالله سرماخوردگیشم زودی خوب بشه امیرعلی دعاکردنم یادگرفته دستای نازوکوچولوشومیبره روبه آسمون وخداروشکرمیکنه ...
28 دی 1390

کچل مامان

موهای گل پسری بلندشده بودمنم دوباره چندروزی بورهمین که به موهاش نگاه میکردم تب ولرزآرایشگاه بردنشوگریه های سرسام آورش می اومدسراغم. دیشب به بابامحمدگفتم موهاشوخودش ماشین کنه که خداروشکرقبول کرد(امیرعلی که گریه میکنه دلش طاقت نمیاره)وگل پسروکچلش کردیم یه کمم گریه کردولی خداروشکربه خوبی وخوشی تموم شدولی دیشب وامروزبه باباییش کم محلی میکردوهی دست میذاشت روسرش ومیگفت بوواینم عکسش       اینم عکس امیرعلی وآرمان(پسرداییم)که دوپشته سوارسه چرخه شدن بالاخره بایدیه جوری دوتاشونوراضی میکردیم       دوتاکلمه دیگه هم به واژه نامه امیرعلی اضافه شده:هاپو=آپو        &nbs...
28 دی 1390

15ماهگی

دیروزدیدم از15ماهگی امیرعلی عکس نگرفتم همین که رفتم دوربینوآوردم امیرعلی هم سریع یه شلواری انداخت رو شونش وهی خودشوکج وراست میکردمثلامیخواست فیگوربگیره شلواره هم مثلاازاین خزهاهست که توآتلیه میندازن روشونشون اینم فیگورهاش     اینروزاهم عاشق ماشین بازی وتوپ بازی شده ماشینشوبرمیداره وهی دورخودش میچرخه وبازی میکنه.خیلی هم حسودوگداشده پسرای همسایمون که میان اینجااگه وسایلشوبردارن فوری میدوه ازشون میگیره بعدشم یه دونه میزنه پس گردنشون   اینم بازی جدید2012که امیرعلی اختراع کرده یه پشه کش برمیداره ویه شلواریابلوزی بهش آویزون میکنه وهی توهواتکونش میده   ...
7 دی 1390
1