امیرعلی نفس مامان وبابا

1

دندون جديد

اميرعلي جونم يه دندون ديگه هم درآورد الان کلا11تادندون خوشگل داره هشت تاجلو(چهارتابالاچهارتاپايين)دوتاآسيابي بالاوپايين سمت راست يه آسيابي هم بالاسمت چپ روآهنگهاي تندهم تکنوميزنه(ميگيم تکنوبزن تندتندجلووعقب ميکنه) روشکم باباش ميشينه ميگه پيتو پيتو وميره بالاوپايين ...
30 بهمن 1390

17ماهگي

اميرعلي جونم امروزشانزده ماهگيش تموم شدورفت توهفده ماهگي.انشالله هميشه سالم وخوشحال باشي جيگرکم   گل پسرمامان اينروزاخيليييييييي اذيت ميکنه واقعاديگه داره ازديوارم بالاميره همشم باهام لجبازي ميکني مثلاچون بهش گفتم جيغ نزن هي صدام ميزنه وقتي که جوابشوميدم يه جيغ بنفش ميکشه وميخنده عاشق چوب شوره همين که حوصلش سرميره ياميريم خريدميگه مامان چوبا چوبا اينم عکسهاي امروزش که اون عکس پاييني رفتم توآشپزخانه وبرگشتم ديدم خودش که رفته رومبل هيچي اسباب بازيشم برده وداره ازاون بالاميريزه پايين هردفعه اي هم تلفن پشت سرشوبرميداشت ويه تعريفايي هم ميکردودوباره ميذاشت سرجاش. خدابه خيرکنه   ...
27 بهمن 1390

خونه خاله نازي

اينم عکسهاي اميرعلي خونه خاله نازي يه گربه توحياط ديدجاروبرداشت که باجاروگربه روبزنه بعدشم که گربه رفت کلي حياط وبراخالش جاروکرد   ...
25 بهمن 1390

بدون عنوان

بالاخره اسباب کشيمونم تموم شدوجاگيرشديم ولي خداييش بابچه اسباب کشي خيلي سخته تامي اومدم جمع وجورکنم ياگشنه بودياتشنه بودياخوابش مياومد خلاصه دوهفته دستم به جمع وجورکردن بود اميرعلي جونمم وقتي وسايلوآورده بوديم پاش گيرکردبه قالي لوله شده وباصورت اومدروزمين وازدهنش کلي خون اومدکه کلي ناراحتمون کرد اميرعلي جونم دوتادندون ازدندوناي آسيابيش دراومديکي ژايين سمت راست ويکي هم بالاسمت چپ مبارکت باشه عزيزمامان يک هفته قبل ازاسباب کشي هم رفتيم تهران خونه خاله نازي کلي خوش گذشت اميرعلي هم يه عالمه براخالش خرابکاري کرداينم عکسش توحياط خونه خاله نازي عزيزمامان تقريباديگه بيشترکلمه هاروميگه دورخودش ميچرخه وکله معلق ميزنه بعدشم واميسته وب...
25 بهمن 1390
1