امیرعلی نفس مامان وبابا

1

علایق عشق مامانی

امیرعلی جونم عاشق پارک وسرسره بازیه بازی جی تی آ(gta)روخیلی دوست داره یه روزتلویزیون داشت فوتبالیستهارونشون میدادنشست تاآخرشونگاه کردوپرسیداین که گل میزنه کیه منم گفتم سوباساهمین که تمام شدگفت مامان بروبرام کلاه بیارمیخوام سوباباشم بازی کنم الانم روزاکلی سوبابازی میکنه اینم عکساش توخانه کودک       ...
30 ارديبهشت 1392

تولد

امروزتولدم بود این کیکودوستای خوبم برام درست کردن وبهم هدیه کردن.واقعاممنونم ازلطفشون این عکسم صبح ازامیرعلی گرفتم قراره موهاشوکوتاه کنیم گفتم تاموهات بلنده چندتاعکس ازت بگیرم دیدم زودی رفت فیگورگرفت ...
30 ارديبهشت 1392

عکاس باشی

من عاشق عکس وعکس گرفتنم چون زیادازامیرعلی عکس گرفتم حالادیگه کوچکترین کاری که انجام میده یاجایی میریم میگه مامان بیاازم عکس بگیر توی این عکس داشت صبحانه میخوردوماشیناشومیچیدگفت مامان بیاماشیناموقطارکردم عکس بگیر اینجام میگفت مامان ببین تصادف کردم(خدانکنه)بیاعکس بگیر این عکسام توی ماشین وکوچه و... ...
22 ارديبهشت 1392
1