امیرعلی نفس مامان وبابا

توکه ازجون منی همه جونم مال تو.

پروفایل من

شرح وبلاگ

امیرعلی روز27مهرماه سال1389پابه زندگی مامانی وبابایی گذاشت تاهمه روزهاشونوپربرکت وبهاری کنه.

نویسندگان

آمار

تعداد مطالب : 228
تاریخ عضویت : 12 اردیبهشت 90